Aanmelden instromers

Gedurende schooljaar 2018–2019 zijn er geen mogelijkheden om in te stromen.

Doorstromen na mavo 4

Zit je momenteel in 4 mavo en wil je je toekomstperspectief verbreden in het vervolgonderwijs? Ben je een leerling met de capaciteiten en de wil om een goede prestatie neer te zetten? Dan kan 4 havo de volgende stap in je schoolcarrière betekenen. Om je overstap naar 4 havo succesvol te laten verlopen, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld. Er zal een intakegesprek plaatsvinden met de decaan, de teamleider havo en eventueel een vakdocent.

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een mavo-diploma met een aansluitend vakkenpakket bij het profiel dat je wilt kiezen;
  • Je hebt een positief advies van de docenten 4 mavo gekregen. Docenten spreken het vertrouwen uit in je capaciteiten met het oog op een havo-traject;
  • Maximaal eenmaal het cijfer 5.0 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
  • Je bent gemotiveerd en kan je keuze voor het Montessori-onderwijs onderbouwen.
Interne leerlingen krijgen voorrang bij plaatsing.
Interne leerlingen met op de eindlijst mavo een 7.0 gemiddeld worden sowieso geplaatst.

Voor het komende schooljaar kunnen wij geen leerlingen aannemen voor het tweede leerjaar. Eind juni wordt duidelijk of in klas 3 nog enkele plaatsen vrijkomen.
sfeer img sfeer img
foto sidebar