Aanmelden

Aanname-criteria

Wij hanteren aanname-criteria omdat we alleen die leerlingen willen aannemen van wie ook redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij binnen de mogelijkheden van ons Montessori onderwijs kunnen worden begeleid naar een diploma op minimaal mavo-niveau.

Volgens de nieuwe wet Toelating tot het Voortgezet Onderwijs moet de basisschool vóór 1 maart het advies voor het voortgezet onderwijs klaar hebben (het schooladvies VO). De nieuwe wet bepaalt dat het advies van de basisschool het zwaarst weegt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Dit hangt dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets. Die wordt pas in april afgenomen, dus na het schooladvies VO. Het schooladvies is gebaseerd op de hele basisschoolperiode.

Om tot de mavo/havo brugklas toegelaten te worden, dient de leerling van de basisschool minimaal een mavo/havo advies gekregen te hebben. Voor de mavo-1 klas verlangen we een mavo- (vmbo-t)advies van de basisschool. Leerlingen met een havo-advies kunnen geplaatst worden in havo-1.

Aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2018-2019


Inschrijfdagen

Inschrijven voor het eerste leerjaar is mogelijk op:

Maandag 5 maart 2018 16.00 - 20.00 uur
Dinsdag 6 maart 2018 16.00 - 20.00 uur

Wij gaan ervan uit dat ouders samen met hun zoon/dochter komen voor de aanmelding. Digitaal aanmelden is dus niet mogelijk. Voor de inschrijving hebben we het BSN (BurgerServiceNummer) van de leerling en het IBAN-nummer van een van de ouder(s)/verzorger(s) nodig. Daarnaast hebben we het aanmeldformulier nodig dat op de basisschool is uitgereikt.

Periode maart/april 2018

De Onderwijskundige rapporten van de aangemelde leerlingen worden bekeken en we nemen contact op met basisscholen om de informatie te completeren. Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating. De aannamecommissie bepaalt of een leerling toelaatbaar is en wat de juiste plaatsingsgroep is.

18 april 2018

Conform de afspraak met alle VO-scholen in onze regio verstuurt de school aan leerlingen en hun ouders op deze dag bericht of zij worden toegelaten.

Na toelating vragen wij u om een kopie van paspoort of identiteitsbewijs (voor en achterzijde!) van uw zoon/dochter. Een uittreksel uit het persoonsregister mag ook. Uiterlijk 9 mei 2018 moet dit binnen zijn.

Tweede helft mei 2018

De klassen worden samengesteld.

20 juni 2018

Kennismakingsmiddag met de nieuwe klasgenootjes en de mentor voor schooljaar 2018-2019.

Opmerking

Bij aanmelding en plaatsing van leerlingen zullen we de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Voor vragen of opmerkingen betreffende de aanmelding of de procedure, kunt u contact opnemen met mevrouw M.J.M.A. van Hoof, via telefoonnummer 040 26 94 300 of e-mailadres montessoricollege@summacollege.nl

sfeer img sfeer img
foto sidebar