Aanmelden

Informatieavond Montessorionderwijs

Woensdag 14 november 2018 19.30 – 21.00 uur
Woensdag 28 november 2018 19.30 – 21.00 uur

Deze informatieavond is voor ouders van kinderen in groep 8. Kinderen zijn ook van harte welkom. Voor hen organiseren we een apart programma. Binnenkort kunt u zich hier aanmelden voor één van deze avonden.

Voor de informatieavond van 14 november is het maximaal aantal inschrijvingen bereikt. Wilt u zich aanmelden voor de informatieavond van 28 november, klik dan hier.

Minilessen voor leerlingen uit groep 8

Woensdag 12 december 2018 13.45 – 15.30 uur
Woensdag 30 januari 2019 13.45 – 15.30 uur

Voor de minilessen van 12 december 2018 klikt u hier. Voor de minilessen van 30 januari 2019 is dit de juiste link.

Aanmelddagen voor schooljaar 2019/2020

Maandag 11 maart 2019 16.00 - 20.00 uur
Dinsdag 12 maart 2019 16.00 - 20.00 uur

Aanmelden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Op 5, 6 en 7 februari 2019 is er voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte gelegenheid voor een gesprek met onze ondersteuningscoördinator. We vinden het fijn als de leerling ook bij dit gesprek aanwezig is. Wanneer de ondersteuningsbehoefte van het kind dyslexie of dyscalculie betreft, is het niet nodig om een gesprek aan te vragen. Dyslexie en dyscalculie vallen namelijk binnen de basisondersteuning.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte krijgen geen vrijstelling voor een eventuele loting.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met onze administratie. Ons telefoonnummer is 040 269 43 00.

Aanname-criteria

Wij hanteren aanname-criteria omdat we alleen die leerlingen willen aannemen van wie ook redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij binnen de mogelijkheden van ons Montessori onderwijs kunnen worden begeleid naar een diploma op minimaal mavo-niveau.

Volgens de nieuwe wet Toelating tot het Voortgezet Onderwijs moet de basisschool vóór 1 maart het advies voor het voortgezet onderwijs klaar hebben (het schooladvies VO). De nieuwe wet bepaalt dat het advies van de basisschool het zwaarst weegt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Dit hangt dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets. Die wordt pas in april afgenomen, dus na het schooladvies VO. Het schooladvies is gebaseerd op de hele basisschoolperiode.

Om tot de mavo/havo brugklas toegelaten te worden, dient de leerling van de basisschool minimaal een mavo/havo advies gekregen te hebben. Voor de mavo-1 klas verlangen we een mavo- (vmbo-t)advies van de basisschool. Leerlingen met een havo-advies kunnen geplaatst worden in havo-1.

sfeer img sfeer img
foto sidebar