14-01-2019 |

Beste ouder,

Graag informeer ik u over het oudertevredenheidsonderzoek dat op onze school van start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is te horen wat u van de school van uw kind(eren) vindt. Wij willen onder meer van u weten wat u vindt van het onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw kind op school, de communicatie, de voorzieningen en de sfeer. Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van onze school vinden, kunnen wij namelijk gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit.

Werkwijze
U krijgt van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In die e-mail vindt u een link waarmee u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragenlijst kost circa 10/15 minuten.

Vragenlijst
De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt beantwoorden met de volgende mogelijkheden: ‘Helemaal mee oneens’, ‘Mee oneens’, ‘Niet mee eens, niet mee oneens’, ‘Mee eens’ en ‘Helemaal mee eens’. We willen u verzoeken de vragen zo openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen.

Privacy
De samenwerking met DUO Onderwijs & Advies voldoet aan de AVG die 25 mei 2018 is ingegaan. We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden behandeld. U kunt de vragenlijst dan ook zonder terughoudendheid invullen. Wanneer u meer informatie wilt over hoe DUO Onderwijsonderzoek & Advies met de privacy omgaan, verwijzen wij u graag naar de volgende website: http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/

Resultaten van het onderzoek
De resultaten van het onderzoek worden met u gedeeld zodra wij deze van DUO Onderwijsonderzoek & Advies hebben ontvangen.

Heeft u vragen over het onderzoek, dan staat mevrouw Van der Plas, managementsecretaresse u graag te woord, of u kunt een mail sturen naar: to@duo-onderwijsonderzoek.nl.
Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan de school van uw kind(eren).

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Hartelijke groet,

Peter Schoormans
directeur

Terug naar de jaaragenda
foto sidebar