Dagindeling

Het schoolgebouw is geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. Soms wordt vanwege vergaderingen
een verkort rooster gehanteerd. In dat geval duurt elk lesuur 30 min.

Uren/lestijden

Verkort lesrooster

1e lesuur 08.30 - 09.15 uur 1e lesuur 08.30 - 09.00 uur
2e lesuur 09.15 - 10.00 uur 2e lesuur 09.00 - 09.30 uur

pauze 10.00 - 10.15 uur


pauze 09.30 - 09.45 uur

3e lesuur 10.15 - 11.00 uur (KWT) 3e lesuur 09.45 - 10.15 uur (KWT)
4e lesuur 11.00 - 11.45 uur 4e lesuur 10.15 - 10.45 uur
5e lesuur 11.45 - 12.30 uur 5e lesuur 10.45 - 11.15 uur

pauze 12.30 - 13.00 uur


pauze 11.15 - 11.45 uur

6e lesuur 13.00 - 13.45 uur 6e lesuur 11.45 - 12.15 uur
7e lesuur 13.45 - 14.30 uur 7e lesuur 12.15 - 12.45 uur
8e lesuur 14.30 - 15.15 uur 8e lesuur 12.45 - 13.15 uur

pauze 15.15 - 15.30 uur *


pauze 13.15 - 13.30 uur **

9e lesuur 15.30 - 16.15 uur 9e lesuur 13.30 - 14.00 uur
10e lesuur 16.15 - 17.00 uur 10e lesuur 14.00 - 14.30 uur

* De docent kan (eventueel na overleg
   met de klas) besluiten niet te pauzeren.
   De laatste les eindigt dan om 16.45 uur.

** De docent kan (eventueel na overleg
     met de klas) besluiten niet te pauzeren.
     De laatste les eindigt dan om 14.15 uur.
foto sidebar