Kwaliteit

Het Montessori College Eindhoven streeft naar de hoogste kwaliteit van onderwijs. Het Montessori College Eindhoven is een onderdeel van het Summa College. Binnen het voortgezet onderwijs van het Summa College zijn verschillende vormen van voortgezet onderwijs ondergebracht onder 1 brinnummer. Dit zijn o.a. VO-AT, Vavo en een reboundvoorziening. Om deze reden tonen de cijfers op de door de Inspectie van het Onderwijs uitgebrachte Opbrengstenkaart niet alleen de gegevens van het Montessori College Eindhoven, maar ook die van de bovengenoemde afdelingen. De gegevens van deze gezamenlijke opbrengstenkaart vindt u hier. Of ga naar de website www.scholenopdekaart.nl. De gegevens van alleen het Montessori College Eindhoven vindt u hier.

Adobe Reader Download

foto sidebar