Lyceo

Ook dit schooljaar biedt Lyceo huiswerkbegeleiding en bijles aan op het Montessori College Eindhoven.

De begeleiding is toegankelijk voor alle leerlingen van de school: van klas 1 tot en met de eindexamenklas van mavo en havo. Het doel van deze begeleiding is het zelfstandig leren werken en plannen, met meer motivatie naar school gaan en het verbeteren van de resultaten.

 • Huiswerkbegeleiding

  Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt aandacht besteed aan plannen, hulp bij het maken van het huiswerk en overhoren van leerwerk. Lyceo besteedt daarnaast onder meer aandacht aan studievaardigheden, agendagebruik, het maken van verslagen en het evalueren van behaalde cijfers. Lyceo werkt met een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Hierin wordt al het huiswerk van iedere leerling bijgehouden. Daarnaast geeft het volgsysteem inzicht in het rooster, de cijfers en de planning van het huiswerk en kunnen ouders de voortgang volgen in het logboek. Iedere leerling werkt met een individuele planning.

  Lyceo overlegt regelmatig met de ouder(s)/verzorger(s) en docenten over de voortgang van de leerling. Meestal gebeurt dit telefonisch of - als daar behoefte aan is - in een persoonlijk gesprek.

  Lyceo is van maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 – 18.00. We raden startende leerlingen aan om met 4 of 5 dagen huiswerkbegeleiding te beginnen en vervolgens af te bouwen naar bijvoorbeeld 3 middagen. Met intensieve begeleiding werken we het snelst aan vooruitgang. Verder is twee middagen per week huiswerkbegeleiding mogelijk als onderdeel van een afbouwtraject.

 • Bijles en coaching

  Tijdens een bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij of zij moeite mee heeft. De bijles wordt gegeven door onze getrainde en enthousiaste begeleiders. De begeleiders zijn studenten die vaak zelf in het vakgebied ,waar ze bijles in geven, studeren en kunnen dus alle ins en outs over dat vak vertellen. Voor de bijles wordt gewerkt met een strippenkaartsysteem van 5 of 10 bijlessen.

 • Examenbegeleiding

  Lyceo verzorgt naast de huiswerkbegeleiding ook examentraining, en is inmiddels de grootste examentrainer van Nederland. In de schoolvakanties worden examentrainingen aangeboden door het hele land. Met haar ervaring biedt Lyceo nu ook uitkomst voor examenkandidaten die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken: zowel ter voorbereiding op de schoolexamens en eindexamen als gedurende het gehele examenjaar. Dit gebeurt in de vorm van een op de leerling aangepast totaalpakket van huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining: Het Lyceo examenjaar.

Over Lyceo

Iedere leerling kan onverhoopt tegen omstandigheden aanlopen die het leren en presteren op school tijdelijk moeilijk maken. Door het bieden van actieve en persoonlijke begeleiding stimuleren de begeleiders van Lyceo leerlingen het beste uit zichzelf te halen en hun ambities waar te maken. Wij zijn beschikbaar op die momenten dat tijdelijk extra inzet wordt gevraagd voor de begeleiding van een kind.

Meer informatie over Lyceo vindt u op www.lyceo.nl. Voor informatie, aanmelden of vragen kunt u ook contact opnemen met coördinator Erin van Valkenburg via e-mail (Erin.vanvalkenburg@lyceo.nl,) of telefoonnummer 06 30 03 88 75. Volgt uw zoon of dochter al een programma van Lyceo op de locatie van het Montessori College, dan kunt u de begeleiders aldaar ook bereiken via montessori@lyceo.nl of telefoonnummer 06 30 03 88 75.

Logo Lyceo Erin van Valkenburg
foto sidebar