24-06-2016

LAKS monitor

Dit voorjaar is op onze school de LAKS-monitor afgenomen. De LAKS-monitor is een grootschalig tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek van het LAKS waarmee op VO-scholen in het hele land de tevredenheid van leerlingen over hun onderwijs in kaart wordt gebracht. Door de resultaten van de LAKS-monitor weet de school waar volgens onze leerlingen verbetering nodig is en wat er volgens hen al goed gaat. Deze informatie kan gebruikt worden om het onderwijs en de faciliteiten op school te verbeteren


Vandaag zijn de landelijke resultaten gepresenteerd en de schoolresultaten vrijgegeven.

Zie hier onze resultaten op een factsheet.

Op deze pagina worden onze resultaten vergeleken met de gemiddelde score van alle Nederlandse scholen die meegedaan hebben.
Waar het landelijk gemiddelde voor leerlingtevredenheid blijft hangen op een 7,0 scoren wij een prachtige 7,5 !!
 

Terug naar het nieuwsoverzicht
sfeer img
foto sidebar