18-12-2018

Ouderraad zoekt versterking!

Ouders: U bent van waarde en u bent welkom!

Actieve en betrokken ouders zijn van grote waarde voor het Montessori College. Andersom is een goede samenwerking met school van grote waarde voor ouders. Ter ondersteuning van deze samenwerking heeft het Montessori College Eindhoven de Ouderraad.

De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit alle jaarlagen en vergadert eenmaal per 6 weken. Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directeur en een teamleider.

De leden van de Ouderraad vormen een klankbordgroep, met het doel een breed en goed verankerd meningenpalet op tafel te kunnen leggen tijdens de vergaderingen over diverse onderwerpen die spelen op en rond de school en het onderwijs.

De Ouderraad heeft een aantal doelstellingen geformuleerd:

• Het actief volgen van het onderwijs en het meedenken bij onderwijsactiviteiten;

• Een signaalfunctie hebben met betrekking tot onderwijskundige of organisatorische zaken en een bijdrage leveren bij het vinden van een oplossing;

• Thema-avonden uitwerken en organiseren;

• Het bevorderen van ouderparticipatie;

• Een gesprekspartner zijn tussen ouders en de school;

• Hulp bieden bij schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals informatiedagen, diploma-uitreikingen, gala en enkele projecten.


Op dit moment is de ouderraad onderbezet. Dat is erg jammer, want hierdoor zijn niet alle jaarlagen vertegenwoordigd.
Wij zoeken daarom betrokken ouders die een plaats willen nemen in de Ouderraad.
Als u ook wilt deelnemen aan de Ouderraad, kunt u contact opnemen met de administratie van de school of met de secretaris van de Ouderraad: Ouderraad-mc@summacollege.nl . Voor de vergaderdata verwijzen we u naar de schoolgids of de jaaragenda. U kunt ook een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen.

De Ouderraad is per e-mail bereikbaar via Ouderraad-mc@summacollege.nl

Wij hopen snel nieuwe leden te mogen verwelkomen.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht
sfeer img
foto sidebar