09-03-2020

Corona virus

Tijdens de persconferentie van 24 juni heeft het kabinet aangekondigd dat de middelbare scholen na de zomervakantie weer volledig open gaan voor leerlingen. Dit is natuurlijk goed nieuws.

We hebben nog een paar dagen nodig om goed in kaart te brengen hoe de situatie op onze school er na de zomervakantie uit gaat zien. Leerlingen hoeven onderling immers geen afstand meer te houden, maar docenten moeten wel 1,5 meter afstand houden van de leerlingen en van elkaar.

Dit is een hele uitdaging. We gaan ervan uit dat we u in de week van 6 juli kunnen berichten over de gang van zaken in het nieuwe schooljaar. 

Terug naar het nieuwsoverzicht
sfeer img
foto sidebar