Peer Mediation

In schooljaar 2013-2014 is er op het Montessoricollege gestart met het geven van de training Peer Mediation aan 9 leerlingen uit brugklas 2 en havo 3. Peer Mediation is het Engelse woord voor leerling bemiddeling. Dat betekent dat leerlingen helpen met het oplossen van problemen of ruzies (conflicten) tussen leerlingen.

Waarom kiest onze school voor Peer Mediation?

Natuurlijk helpen leerlingbegeleiders, mentoren en vakdocenten ook met ruzies/problemen oplossen. Dat zal ook zeker blijven gebeuren. Maar in specifieke situaties uit de praktijk blijken jongeren eerder te luisteren naar leeftijdsgenoten dan naar ‘professionele’ volwassenen. Bovendien leren de mediators en de ruziënde leerlingen veel van de mediation, bijvoorbeeld:

  • hoe je conflicten kunt oplossen
  • hoe je kunt samenwerken
  • hoe je tot oplossingen kunt komen door goed te luisteren
  • hoe je zelfstandig (dus zonder hulp) eigenlijk heel goed je ‘boontjes kunt doppen’

De gesprekken worden altijd gehouden met 2 Peer Mediators en verlopen volgens een vast stappenplan. Na afloop worden de gesprekken teruggekoppeld naar de begeleiders Menno Deelen en Nicoline Smit. Zowel terugkoppeling als de gesprekken gebeuren, indien mogelijk, tijdens de AWT uren. De mediators zijn in blok 2, 3 en 4 vrij geroosterd van AWT en kunnen dus opgeroepen worden bij conflicten.

De Peer Mediators worden opgeleid in leerjaar 2 en leerjaar 3 havo zodat zij het jaar erop leerlingen zullen begeleiden uit de leerjaren 1 en 2 onder hen. Zij zijn dus (in principe) ouder dan de leerlingen met een conflict. Mediation met leeftijds/jaargenoten of vrienden/kennissen komt niet voor.

Na de opfriscursus medio september, krijgen de Peer Mediators een certificaat overhandigd en zullen zij dat schooljaar aan de slag gaan.

Elk jaar in blok 4 tijdens AWT zullen 10 nieuwe Peer Mediators door de begeleiders (met behulp van de mentoren) opgeleid en aangesteld worden. Zij zullen dan het volgend schooljaar inzetbaar zijn.

foto sidebar