Slagingspercentage

Resultaten 2016-2017

Afdeling a b c d %   a = aantal leerlingen
b = aantal leerlingen teruggetrokken voor examen
c = aantal leerlingen geslaagd
d = aantal leerlingen dat schooljaar overdoet
mavo 2017 55 1 50 3 91
havo 2017 52 0 47 2 90

Totaal 2017 107 1 97 5 91

foto sidebar